divendres, 20 de març del 2015

Model SAMR

Plantejar-se la coexistència dels nous mitjans tecnològics amb mètodes tradicionals d'aprenentatge és un error. Plantejar-se el ús d'elements analògics que, coexisteixin al seu torn, amb elements digitals d'última generació està demostrant ser un model fallit a tots els nivells. És per això que el model SAMR pot ajudar a fer el canvi. El canvi d'uns models sense tecnologia fins arribar a la modelització educativa amb les potencialitats de les noves tecnologies.
Un model postulat pel Dr. Ruben D.Puentedura que indica el canvi en els models metodològics en quatre diferents nivells d'integració de la tecnologia. Uns nivells, que van des de la simple substitució fins arribar a una redefinició del model. Una redefinició que permet realitzar noves tasques que, abans d'integrar la tecnologia, resultaven impensables.

Les dues primeres etapes del model van destinades a realitzar un canvi creixent. Un canvi, que segueix basant-se en models metodològics previs a la introducció de les noves tecnologies. Un canvi format per dues etapes:

  • Substitució , on les noves tecnologies es fan servir només a nivell d'eines. En aquesta etapa el docent no realitza cap canvi metodològic.
  • Augmentació , on es potencia un efecte que augmenta l'ús de l'eina respecte a la metodologia tradicional. En aquest cas, l'eina permet anar més enllà (no en nous mètodes, però sí en potencialitats) que abans de ser utilitzada.

Un cop realitzada la substitució i, posterior augment de l'eficàcia de l'eina, és quan realment es dóna la "transformació" en les metodologies. Una transformació caracteritzada per ser realitzada en dos passos (que, moltes vegades es realitzen de forma simultània):

  • Modificació , on es produeix un redisseny de tasques per adaptar-se als nous mitjans de què es disposa.
  • Redefinició , on es permet la creació de noves tasques que permeten anar més enllà de l'aprenentatge previ a la introducció de les noves tecnologies.


Un model que, curiosament, permet veure que ens estem centrant fonamentalment en la primera etapa del mateix. Una etapa on només s'ha realitzat la substitució dels mitjans però que, difícilment, s'ha aconseguit aprofitar els mateixos per arribar a una completa redefinició del model metodològic.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada