dijous, 30 d’abril del 2015

Taxonomia de bloom

La Taxonomia de Bloom & TAC és una llista de les habilitats i processos del pensament que poden aparèixer en les tasques escolars i per tant ser objecte d'avaluació. Rep el seu nom del seu creador, Benjamin Bloom. La taxonomia estructura les habilitats jeràrquicament, de manera que no es pot pretendre assolir les d'ordres superiors sense tenir dominades les d'ordre inferior.

La cognició es basa en les següents habilitats (de menys a més complexitat):
  • Recordar: reconèixer, llistar, descriure, identificar, recuperar, anomenar, localitzar i trobar.
  • Entendre: interpretar, resumir, inferir, parafrasejar, classificar, comparar, explicar i exemplificar.
  • Aplicar: implementar, desenvolupar, utilitzar i executar
  • Analitzar: organitzar, desconstruir, atribuir, trobar, estructurar i integrar.
  • Avaluar: revisar, formular hipòtesis, criticar, experimentar, jutjar, detectar i provar.
  • Crear : dissenyar, construir, planificar, produir, idear i elaborar
Els verbs llistats descriuen moltes de les activitats, accions i processos que es duen a terme dins l'aula. La problemàtica apareix quan s'aprecia que no tenen en compte els nous objectius, processos i accions, que degut a l'emergència de les TIC, han aparegut a l'escola. Degut a aquest dèficit, la taxonomia va ser revisada per passar a “digitalitzar-la”. Aquí neix la taxonomia de Bloom Digital.

Pla TIC en Anglès

El Pla Tic en Anglès es realitza a l'Escola  Poeta Foix de Barcelona. Dins el portal de l'escola, he pogut trobar la informació detallada pel que fa referència a què es realitzarà a cada cicle.

Escola Poeta Foix
Educació infantil
Al llarg del curs i gradualment es treballarà l’ús del ratolí; iniciar i tancar aplicacions; col·leccionar, ordenar i seriar diferents tipus d’objectes, seguir instruccions i donar els primers passos a la llengua anglesa a partir de la introducció de vocabulari i de petites oracions.
Els nens d’educació infantil treballaran amb elements molt visuals, com  ara pel·lícules educatives en anglès, algunes d’elles dins l’apartat d’anglès del portal web del Club Super 3 així com del ClanTV. Interessa el diàleg, que escoltin, que repeteixin i es familiaritzin amb unes bases d’aprenentatge.

La llengua d’ús serà l’anglès,  prioritàriament.

Cicle inicial
Els temes a treballar són: Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d’objectes; crear una o més frases en anglès amb el processador de textos Bloc de notes; crear composicions artístiques així com treballar amb formes amb el programa Paint.
S’utilitzaran diferents tipus de recursos: Activitats del Clic de les àrees instrumentals en llengua anglesa; dibuix amb el Paint; treballs amb el Bloc de notes; activitats de l’EDU 365 i del  Learn English Kids del British Council per a reforçar el listening; activitats multimèdia que porten associades els nous llibres de text de les diferents àrees, normalment a final de cada trimestre.

La llengua d’ús serà l’anglès.

Cicle mitjà
Els temes a treballar són: Usar menús i controls avançats (com els menús contextuals); utilitzar l’ordinador de forma segura i responsable; desar i recuperar un document amb l’ajut del professor; accedir a CD-Rom; usar un navegador d’Internet en anglès; imprimir de forma selectiva; crear i editar un document en anglès, controlar un element que apareix a la pantalla a través d’ordres bàsiques. També activitats i observacions proposades per les professores per que es treballi en anglès un tema específic.
S’utilitzaran diferents tipus de recursos: Treballs amb Paint; treballs amb Microsoft Word; paquets del Clic relacionats amb les àrees curriculars de llengua anglesa i  catalana, matemàtiques, experiències i música, puntualment al llarg dels tres trimestres.

La llengua d’ús serà l’anglès.

Cicle Superior
En aquest cicle es treballarà: Personalitzar aspectes del sistema; identificar els avantatges de treballar en xarxa local i d’usar fitxers compartits; crear i editar un document en anglès utilitzant editors de textos o gràfics; elaborar una presentació; cercar informació a diferents medis; ús del cercador en anglès; fer captura de text i gràfics amb l’opció còpia i enganxa; editat imatges, crear una presentació en anglès i crear una clip de vídeo a partir de fotografies.

Aprendre a documentar-se sense reduir la tasca a la mera adquisició de tècniques i procediments sinó activant certs processos facilitadors i optimitzadors:
  • Planificant les accions que s’han d’executar,
  • Activant coneixements previs en llengua anglesa, identificant i definint problemes que es plantegin.
  • Comparant alternatives d’actuació, cercant informació en anglès.
  • Contrastant dades i seleccionat informació
S’utilitzaran diferents tipus de recursos: Cercar informació a Internet sobre temes de les diferents àrees; editor de text MSWord; gravació d’audio; editors de presentacions; editors de vídeo; activitats del Clic com reforç de les àrees curriculars; familiaritzar-se amb el portal educatiu Edu 365.
La llengua d’ús serà l’anglès.

Per a més informació Escola Poeta Foix

M'ha semblat molt interessant aquest Pla educatiu, ja que treballa amb l'anglès i les TIC des d'educació infantil. Penso que és una molt bona manera d'avançar i millorar pel que fa referència a l'educació actual.

divendres, 17 d’abril del 2015

Duolingo

Avui després de dues setmanes de vacances, hem dedicat la sessió de Programes Multimèdia Infantils i Juvenils, a presentar una de les aplicacions que més ens han cridat l'atenció de les tres que havíem de seleccionar.

És cert que les aplicacions que s'han comentat, han estat del meu interès, però avui us presentaré la que juntament amb la meva companya Alba Torras hem analitzat i exposat.

Logo de l'app duolingo
Duolingo és una aplicació gratuïta basada en l’aprenentatge d'idiomes i és molt atractiva perqué és com un joc. Els alumnes han d'acumular punts i no poden perdre els cors disponibles. Si l’alumne perd els punts, haurà de començar la lliçó.

L’aprenentatge es divideix en diferents etapes i pots escollir començar per un nivell bàsic o fer una prova de nivell de 5mn que acreditarà el nivell que has de seguir. 

Pel que fa als exercicis, aquests estan adaptats al nivell i es basen en l’escolta, la pronúncia, la traducció, l’escriptura i el reconeixement de la imatge. Per tant, l'aplicació no només està enfocada al writting, sinó que també tracta de perfeccionar el listening, grammar,speaking i reading.  A més, un cop passes de nivell, et permet visualitzar una gràfica amb el procés que has seguit i l’experiència que et falta per poder seguir avançant de nivell.

Un aspecte a destacar és el propi perfil,  en el qual es pot  visualitzar un esquema amb els nivells que superats i els que no, el propi procés i el dels companys , el nivell al qual et trobes, la puntuació que tens i el nombre de traduccions que has fet.

Pel que fa a l'interfície, puc dir que  és neta, moderna, organitzada, atractiva i amb un disseny que ofereix als usuaris una experiència divertida.  Per altra banda, la interactivitat és selectiva,ja que l'app només realitza preguntes que la persona ha de contestar.

Segons el Model SAMR l’app produeix una millora i un augment,ja que es realitzen activitats que es podrien fer sense cap app però amb aquesta  es milloren aspectes de funcionalitat, ja que la correcció és immediata, pot fer moltes més activitats en menys temps. A més, segons la Taxonomia de Bloom, podem classificar l'app dins de les categories de comprendre i aplicar.

A més duolingo té una versió pels mestres que és duolingo dashboard,  una plataforma online que permet al mestre poder veure el procés dels seus alumnes. L'objectiu és proveir una experiència d'aprenentatge personalitzada, que li proporcioni retroalimentació immediata a cada estudiant i mestre a l’aula. Això pot donar-li més temps als mestres per poder fixar-se en els continguts que més els hi costa assolir, respondre les seves preguntes i sabent en què fallen, poder ajudar-los millor.

dijous, 16 d’abril del 2015

"Las TIC en la enseñanza del inglés como lengua extrangera: una herramienta online y una off-line"

Aquest article ens parla sobre la introducció de les TIC dins les classes de llengua.  Fa referència a la importància del paper de les TIC, ja que aquestes proporcionen més autonomia als alumnes, una millora de la comunicació i de l’accés a la informació, tot remarcant, que el mestre no desapareix, sinó que aquest té el paper d’ajudar als alumnes durant el seu procés educatiu i de seleccionar els millors recursos.

Seguidament fa esment sobre la importància d’utilitzar un bon cercador, ja que la xarxa posseeix moltíssima informació. Entre aquests cercadors destaca:

- Google
- Yahoo
- Altavista

A més, també destaca diferents webs a partir de les quals poder treballar l’anglès amb els alumnes però personalment he destacat aquestes:

- www.efl.net
- www.engish-at-home.com
- www.englishforum.com
- www.englishlistening.com

Dins d’aquest apartat, l’autor defensa que és possible que no tots els exercicis que podem trobar a la web siguin de qualitat, però que és aquí on el mestre ha de posar en pràctica el seu paper com a “filtre”.

Tot seguit, l’autor dóna rellevància a la importància de conèixer als alumnes i poder ensenyar continguts que els motiven, ja que d’aquesta manera potenciarem l’aprenentatge significatiu. Un molt bon exemple a treballar a l’aula a partir de les TIC i la llengua estrangera és el de les vacances, més enfocat a cicle superior, però si ho adaptem es podria realitzar a tots els cicles de primària:

Principalment hem de proposar als alumnes que marxen de vacances a Sydney (Austràlia)

- L’alumne ha de trobar informació sobre les companyies de viatge, els horaris dels vols, les escales i les diferències horàries.
- Buscar informació sobre la temperatura que està fent en els llocs que visitaran.
- Escollir hotel i itinerari per estar 15 dies.
- Escollir restaurants – existeixen restaurants que faciliten la carta online.
- Escollir com organitzaran el temps d’oci (què visitaran, etc)

Per a més informació feu clic aquí.

Com a conclusió, un cop analitzat l’article, penso que un mestre de llengua estrangera no pot deixar passar la quantitat de recursos que hi ha a la xarxa, aquests ha d’analitzar-los prèviament i ha de seleccionar aquells que s’adapten més a les necessitats del seu alumnat. Finalment remarcar la importància del reciclatge professional del mestre i d’estar al dia.