divendres, 20 de març del 2015

Clockworks

Avui després de les dues setmanes d’estada a l’escola, hem dedicat la sessió  de Programes Multimèdia Infantils i Juvenils, a presentar en parelles, una de les aplicacions utilitzada a l'escola que més ens va cridar l’atenció.

És cert, que gairebé totes les aplicacions presentades han estat del meu interès, però avui us presentaré només una aplicació que es diu Clockworks relacionada amb la temàtica del bloc: l’anglès. 

Què és?

Principalment fer esment en què l’aplicació Clockworks es troba dins del portal BBC i aquesta és una aplicació creada amb la finalitat de reforçar les hores en anglès de manera divertida i lúdica.  
Segons el model SAMR aquesta aplicació es troba dins l’apartat de millora perquè suposa un augment, és a dir, la tecnologia substitueix directament una eina millorant funcionalment. En aquest cas hi hauria una millora en el fet d’utilitzar aquesta aplicació creant més motivació a l’alumne i deixar de costat les fitxes tradicionals o la pissarra analògica. 

Pel que fa a la interfície, aquesta és molt visual i crida l'atenció dels infants. A més, la interactivitat és selectiva, ja que, els alumnes només han de respondre a allò que la tecnologia ha creat.

Estructura i ús

Clockworks consta de tres apartats que van de menys a més dificultat: 
  • Medium 
  • Hard
  • Really Hard
La diferència entre ells només es troba en la dificultat de les preguntes, ja que la seva metodologia és igual. L’alumne ha de seleccionar l’hora que pensa que és: si ho encerta,passa a un altre pregunta, si falla ha d'acabar encertant per tal de poder passar a l'exercici següent.

Reflexió

Personalment, penso que és un bon recurs per tal de reforçar les hores tant a l'aula ordinària com a casa. És un joc que ens ajuda a treballar les hores de manera divertida i original. 
Per tant, és molt recomanable el seu ús, ja que és una manera d'aprendre de forma lúdica i el seu ús és senzill.

Model SAMR

Plantejar-se la coexistència dels nous mitjans tecnològics amb mètodes tradicionals d'aprenentatge és un error. Plantejar-se el ús d'elements analògics que, coexisteixin al seu torn, amb elements digitals d'última generació està demostrant ser un model fallit a tots els nivells. És per això que el model SAMR pot ajudar a fer el canvi. El canvi d'uns models sense tecnologia fins arribar a la modelització educativa amb les potencialitats de les noves tecnologies.
Un model postulat pel Dr. Ruben D.Puentedura que indica el canvi en els models metodològics en quatre diferents nivells d'integració de la tecnologia. Uns nivells, que van des de la simple substitució fins arribar a una redefinició del model. Una redefinició que permet realitzar noves tasques que, abans d'integrar la tecnologia, resultaven impensables.

Les dues primeres etapes del model van destinades a realitzar un canvi creixent. Un canvi, que segueix basant-se en models metodològics previs a la introducció de les noves tecnologies. Un canvi format per dues etapes:

  • Substitució , on les noves tecnologies es fan servir només a nivell d'eines. En aquesta etapa el docent no realitza cap canvi metodològic.
  • Augmentació , on es potencia un efecte que augmenta l'ús de l'eina respecte a la metodologia tradicional. En aquest cas, l'eina permet anar més enllà (no en nous mètodes, però sí en potencialitats) que abans de ser utilitzada.

Un cop realitzada la substitució i, posterior augment de l'eficàcia de l'eina, és quan realment es dóna la "transformació" en les metodologies. Una transformació caracteritzada per ser realitzada en dos passos (que, moltes vegades es realitzen de forma simultània):

  • Modificació , on es produeix un redisseny de tasques per adaptar-se als nous mitjans de què es disposa.
  • Redefinició , on es permet la creació de noves tasques que permeten anar més enllà de l'aprenentatge previ a la introducció de les noves tecnologies.


Un model que, curiosament, permet veure que ens estem centrant fonamentalment en la primera etapa del mateix. Una etapa on només s'ha realitzat la substitució dels mitjans però que, difícilment, s'ha aconseguit aprofitar els mateixos per arribar a una completa redefinició del model metodològic.

dilluns, 16 de març del 2015

Starfall

Benvolguts!

Avui us presento un recurs molt original que he trobat a un bloc dedicat a l’educació i a les TIC. Es tracta d’una plataforma online que consta de quatre apartats diferents i aquests es classifiquen per nivell de l’alumnat. Amb starfall els alumnes poden reforçar la fonètica, l’abecedari i la lectura. Per altra banda, si ets usuari de Starfall pots accedir a més contingut com per exemple als números.

A continuació una petita descripció de cada secció:

ABCs

Aquesta secció ens mostra les lletres que conformen l’alfabet anglès. Si fem clic a alguna d’aquestes, ens presenta el so al qual representa la lletra, a través d’exemples de diferents paraules en les quals hi és present. 

                                           

A més, si fem clic per exemple a la lletra A, em presenta primer la lletra i seguidament el fonema associat a aquesta lletra  i els exemples d’ús. Learn to  Read:

Aquesta secció està enfocada a cicle inicial. Dins d’aquesta secció l’alumne troba diferents contes classificats depenent dels sons i les lletres que han après prèviament.  Els alumnes han de començar obligatòriament pel primer conte i anar avançant fins al número 15.

Una vegada fas clic al primer conte, l’alumne es troba amb una pàgina molt interactiva, la qual a més de presentar cada frase del conte, el nen pot fer clic a cada paraula i escoltar la seva pronunciació.

Són  lectures interessants i senzilles a partir de les quals els alumnes es poden començar a iniciar en la lectura en anglès.

It’s fun to read!
Aquesta secció està enfocada per a cicle mitjà. Dins d’aquesta secció l’alumne troba diferents temàtiques:

                                           
  1. All about me!: un espai amb la finalitat de crear l’aspecte del nen/a (color del cabell, forma del cabell, edat...). A més, els alumnes si fan clic a cada paraula poden escoltar la seva pronunciació.

  2. Art Gallery: un espai dedicat a 6 obres pictòriques. L’alumne selecciona una obra pictòrica i a partir d’aquí comença a realitzar exercicis relacionats amb la vida del pintor, acompanyats sempre del clic en la paraula i el so d’aquesta.

  3. Magic: un  espai  amb la  finalitat que els alumnes coneguin el vestuari d’un mag acompanyat de la pronunciació i un altre exercici que té com a finalitat pronunciar un conjur i seguidament realitzar un joc de màgia.

  4. Poetry: un espai dedicat a 4 poemes. L’alumne selecciona un poema i a partir d’aquí comença a practicar l’entonació amb l’ajuda d’un àudio que va pronunciant les paraules.

 5. Tongue twisters: un espai dedicat a 4 embarbussaments els quals estan acompanyats d’un àudio que va pronunciant les paraules.

 6. Bird Riddles: un espai dedicat a 4 endevinalles relacionades amb quatre  tipus d’ocells i acompanyades d’un àudio que va pronunciant les paraules.

        I'm reading!
Una vegada que ja saben llegir amb fluïdesa podem utilitzar aquest apartat.
Dins aquest apartat trobem un seguit de lectures classificades per gèneres. Les paraules ja no són separades per síl·labes i a més hi ha una millora en la fluïdesa de la lectura.


                                     

       Reflexió
     Personalment penso que és un molt bon recurs per fomentar la lectura de manera original i divertida. La plataforma online utilitza molts recursos visuals i multimèdia atractius, que capten l’atenció dels alumnes, creant en ells una motivació i ganes per aprendre a llegir en anglès. A més la seva utilització és molt senzilla i gratuïta, però si que és cert que hi ha una versió prèmium, de la qual et pots beneficiar si t’uneixes a Starfall, en la qual també hi ha temes com la numeració.

En relació a la taxonomia de bloom, aquesta aplicació està relacionada amb els verbs crear i comprendre, ja que, els alumnes a partir d'aquesta: escriuen i interpreten ,entre altres accions. Pel que fa al model SAMR té un impacte de redefinició, perquè la tecnologia permet la creació de noves tasques , prèviament inconcebibles.

Per altra banda. la interfície és néta, moderna i organitzada. A més, la interactivitat és selectiva, ja que, l'alumne només ha de respondre al que l'aplicació ha creat.

dimarts, 10 de març del 2015

Head, shoulders, knees and toes!


Durant la meva etapa de primària, sempre m’anava molt bé per reforçar i em semblava divertit aprendre cançons en anglès que estaven relacionades amb el tema que treballàvem a l’aula. És per això, que avui us presento un bon recurs, enfocat a educació infantil o primer de primària, que té com a objectiu treballar les parts del cos en anglès i que molts coneixereu de primera mà des del paper d’alumne, de manera original.

Les cançons en anglès sempre han ajudat a perfeccionar la pronúncia dels alumnes i contribueix a augmentar el vocabulari actiu i passiu, així com a incrementar l’interès per la classe d’anglès.

Es tracta d’una cançó que va acompanyada d’un vídeo amb el qual els alumnes poden seguir els passos que realitzen els tres animals.  Durant la cançó es fa referència a les parts del cos: espatlles, genolls, ulls, boca, nas, orelles,cap i peus i els alumnes mentre canten la cançó han de seguir els passos que indica el vídeo, indicant les parts del cos que estan cantant.

A més és una cançó que els motiva a participar, ja que cada vegada va ometent diferents paraules que els alumnes hauran d’esbrinar acompanyant-la del seu gest.Divertit, original i molt recomanable!


dimecres, 4 de març del 2015

Mapa conceptual


Mapa conceptual 
La tercera sessió de Programes Multimèdia Infantils i Juvenils va estar dedicada a la presentació de diferents plataformes per crear mapes conceptuals, de les quals havíem d'escollir una, per tal de crear un mapa conceptual amb 5 conceptes sobre l'assignatura que es van exposar a l'aula.

Personalment vaig escollir el programa Webspiration classroom perquè la seva utilització em va ser més senzilla. Cal dir que és una plataforma online, en la qual has de crear un usuari i es pot utilitzar només durant 30 dies de forma gratuïta.

Per una banda, en relació a la taxonomia de bloom, aquesta aplicació està relacionada amb el verb comprendre, ja que, els alumnes a partir d'aquesta: resumeixen, classifiquen, situen i interpreten ,entre altres accions. Pel que fa al model SAMR té un impacte de redefinició, perquè la tecnologia permet la creació de noves tasques , prèviament inconcebibles.

Per altra banda. la interfície no és néta ni organitzada i està molt carregada de funcions, la qual cosa dificulta el seu ús. A més, la interactivitat és comunicativa, ja que, pots compartir el teu mapa conceptual amb altres persones.

A més, aquesta plataforma et permet compartir els mapes conceptuals.

La seva utilització pot ser molt útil, ja que es pot utilitzar per tal que els alumnes creïn mapes conceptuals per a estudiar o que tinguin relació amb algun article a partir del qual els alumnes hagin de seleccionar els idees més importants. Bé, podria ser una bona manera d'ensenyar als alumnes a seleccionar la informació més rellevant i necessària.

Per tant, crec que és una eina útil però potser els alumnes troben dificultats en el seu ús.

dimarts, 3 de març del 2015

Symbaloo

La primera sessió de Programes Multimèdia Infantils i Juvenils, la mestra ens va mostrar la plataforma online Symbaloo, la qual hem d’anar modificant i personalitzant a mesura que avança l’assignatura. 

Què és Symbaloo?

Symbaloo és un element indispensable per organitzar el nostre PLE (entorn personal d'aprenentatge). Es tracta d'una plataforma al núvol que permet guardar i organitzar les teves pàgines web preferides, vídeos, articles, etc. La paraula Symbaloo procedeix de Grècia del verb “col·leccionar”, d’aquí la relació amb el seu ús. A partir d'aquesta plataforma, podem crear un escriptori virtual amb diferents etiquetes diferenciades per temàtiques creades segons els teus interessos, la qual ens facilita l'organització de les pàgines que hem guardat.

Com s'utilitza?

Principalment per utilitzar aquesta plataforma online ens hem d’enregistrar. Un cop enregistrats, podem personalitzar el nostre escriptori virtual. Quan accedim al nostre compte, ens trobem amb diferents webmix, situats a la part superior de la pàgina, els quals estan inserits per defecte com és el cas de: l’escriptori i les notícies, però que podem modificar.

Seguidament per començar a donar una sensació més personal, farem clic a qualsevol requadre per afegir un bloc,  escriurem la URL,  seleccionarem el color del fons, i fent clic al títol podrem escollir el logo. Per altra banda, també podem eliminar aquells blocs que apareixen per defecte, fent clic al botó dret i a eliminar. Un cop creats els blocs, els podem moure de situació segons la pròpia conveniència.

Finalment, podem inserir el fons que sigui del nostre interès i crear un nom per al nostre Symbaloo.

Utilitats didàctiques 

El docent pot utilitzar aquesta plataforma per a recopilar recursos, pàgines web... Que estiguin relacionats amb l'assignatura. Per altra banda, els alumnes podrien crear el seu propi escriptori virtual i seguidament compartir-ho amb la resta de companys. 

Personalment, defenso que és una plataforma molt útil i sense dificultat, que ens permet organitzar el nostre PLE (entorn personal d'aprenentatge) i tenir a l'abast tots els recursos necessaris. 


Per una banda, en relació a la taxonomia de bloom, aquesta aplicació està relacionada amb el verb analitzar i recordar, ja que, els alumnes a partir d'aquestes: recopilen informació i localitzen les aplicacions, entre altres accions. Pel que fa al model SAMR té un impacte de redefinició, perquè la tecnologia permet la creació de noves tasques,prèviament inconcebibles.

Per altra banda,la interfície és néta, polida, organitzada i moderna. A més, la interactivitat és selectiva.

Per accedir al meu symbaloo personal feu clic aquí.

Symbaloo personal