dijous, 26 de febrer del 2015

Kahoot!

La segona sessió de Programes Multimèdia Infantils i Juvenils va començar amb la utilització de Kahoot! per analitzar els coneixements previs dels quals partíem els alumnes en relació a la creació d’un bloc. Tot seguit vam comentar que és una activitat que podríem haver realitzat amb un qüestionari tradicional escrit o a partir de preguntes orals, però aquests no garantien la participació en l’aula. 

Què és?
Kahoot! és una plataforma d’aprenentatge basada en el joc que permet crear, col·laborar i compartir coneixements entre el docent i els alumnes de manera lúdica i divertida.  És un bon recurs, ja que la seva utilització no és complicada. Els alumnes a través dels dispositius mòbils responen en temps real diferents qüestions que el docent ha preparat amb antelació.  A més, és una aplicació en la qual hi ha un temps limitat per respondre i un rànquing que els mateixos alumnes visualitzen a la PDI (Pissarra Digital Interactiva) que els incita a competir, i per tant a participar amb més ganes.

Com s'utilitza?

Principalment cal fer esment que és una aplicació per a mòbils o tauletes gratuïta. El mestre abans de començar ha de pensar quin és l’objectiu del seu quiz, és a dir, si vol repassar algun tema o per exemple saber quins coneixements previs tenen els alumnes sobre algun tema determinat. 

Seguidament, el mestre ha d’enregistrar-se i crear el quiz amb les preguntes que vulgui transmetre. Un cop el mestre tingui el quiz realitzat, els alumnes hauran de respondre a un seguit de qüestions durant un temps determinat només fent click a una de les respostes exposades.

Finalment, es visualitza el rànquing amb els alumnes que han tingut la puntuació més elevada i el mestre reflexiona sobre els resultats del quiz. 

Utilitats didàctiques
Kahoot! pot ser una eina útil per aprofundir sobre els coneixements previs dels alumnes relacionats amb un nou tema que volem treballar a l'aula. També podria ser un bon recurs per preguntar aspectes que treballats que ja haurien de saber i per repassar el temari abans de realitzar un examen. 

Reflexió
Kahoot!
Personalment, defenso que és una aplicació molt innovadora, útil i sense dificultat, que t’assegura la participació dels alumnes a l’aula de manera ràpida i divertida.

Per una banda, en relació a la taxonomia de bloom, aquesta aplicació està relacionada amb el verb avaluar, ja que, els alumnes a partir d'aquesta: opinen,comproven, reelaboren i comenten.  Pel que fa al model SAMR té un impacte de modificació, perquè la tecnologia permet una redefinició significativa de les tasques.

Per altra banda. la interfície és néta, polida, organitzada i moderna. A més, la interactivitat és comunicativa, ja que, hi ha una interacció entre el mestre i l'alumne.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada