dijous, 30 d’abril del 2015

Taxonomia de bloom

La Taxonomia de Bloom & TAC és una llista de les habilitats i processos del pensament que poden aparèixer en les tasques escolars i per tant ser objecte d'avaluació. Rep el seu nom del seu creador, Benjamin Bloom. La taxonomia estructura les habilitats jeràrquicament, de manera que no es pot pretendre assolir les d'ordres superiors sense tenir dominades les d'ordre inferior.

La cognició es basa en les següents habilitats (de menys a més complexitat):
  • Recordar: reconèixer, llistar, descriure, identificar, recuperar, anomenar, localitzar i trobar.
  • Entendre: interpretar, resumir, inferir, parafrasejar, classificar, comparar, explicar i exemplificar.
  • Aplicar: implementar, desenvolupar, utilitzar i executar
  • Analitzar: organitzar, desconstruir, atribuir, trobar, estructurar i integrar.
  • Avaluar: revisar, formular hipòtesis, criticar, experimentar, jutjar, detectar i provar.
  • Crear : dissenyar, construir, planificar, produir, idear i elaborar
Els verbs llistats descriuen moltes de les activitats, accions i processos que es duen a terme dins l'aula. La problemàtica apareix quan s'aprecia que no tenen en compte els nous objectius, processos i accions, que degut a l'emergència de les TIC, han aparegut a l'escola. Degut a aquest dèficit, la taxonomia va ser revisada per passar a “digitalitzar-la”. Aquí neix la taxonomia de Bloom Digital.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada