dijous, 30 d’abril del 2015

Pla TIC en Anglès

El Pla Tic en Anglès es realitza a l'Escola  Poeta Foix de Barcelona. Dins el portal de l'escola, he pogut trobar la informació detallada pel que fa referència a què es realitzarà a cada cicle.

Escola Poeta Foix
Educació infantil
Al llarg del curs i gradualment es treballarà l’ús del ratolí; iniciar i tancar aplicacions; col·leccionar, ordenar i seriar diferents tipus d’objectes, seguir instruccions i donar els primers passos a la llengua anglesa a partir de la introducció de vocabulari i de petites oracions.
Els nens d’educació infantil treballaran amb elements molt visuals, com  ara pel·lícules educatives en anglès, algunes d’elles dins l’apartat d’anglès del portal web del Club Super 3 així com del ClanTV. Interessa el diàleg, que escoltin, que repeteixin i es familiaritzin amb unes bases d’aprenentatge.

La llengua d’ús serà l’anglès,  prioritàriament.

Cicle inicial
Els temes a treballar són: Col·leccionar, classificar, ordenar i seriar diferents tipus d’objectes; crear una o més frases en anglès amb el processador de textos Bloc de notes; crear composicions artístiques així com treballar amb formes amb el programa Paint.
S’utilitzaran diferents tipus de recursos: Activitats del Clic de les àrees instrumentals en llengua anglesa; dibuix amb el Paint; treballs amb el Bloc de notes; activitats de l’EDU 365 i del  Learn English Kids del British Council per a reforçar el listening; activitats multimèdia que porten associades els nous llibres de text de les diferents àrees, normalment a final de cada trimestre.

La llengua d’ús serà l’anglès.

Cicle mitjà
Els temes a treballar són: Usar menús i controls avançats (com els menús contextuals); utilitzar l’ordinador de forma segura i responsable; desar i recuperar un document amb l’ajut del professor; accedir a CD-Rom; usar un navegador d’Internet en anglès; imprimir de forma selectiva; crear i editar un document en anglès, controlar un element que apareix a la pantalla a través d’ordres bàsiques. També activitats i observacions proposades per les professores per que es treballi en anglès un tema específic.
S’utilitzaran diferents tipus de recursos: Treballs amb Paint; treballs amb Microsoft Word; paquets del Clic relacionats amb les àrees curriculars de llengua anglesa i  catalana, matemàtiques, experiències i música, puntualment al llarg dels tres trimestres.

La llengua d’ús serà l’anglès.

Cicle Superior
En aquest cicle es treballarà: Personalitzar aspectes del sistema; identificar els avantatges de treballar en xarxa local i d’usar fitxers compartits; crear i editar un document en anglès utilitzant editors de textos o gràfics; elaborar una presentació; cercar informació a diferents medis; ús del cercador en anglès; fer captura de text i gràfics amb l’opció còpia i enganxa; editat imatges, crear una presentació en anglès i crear una clip de vídeo a partir de fotografies.

Aprendre a documentar-se sense reduir la tasca a la mera adquisició de tècniques i procediments sinó activant certs processos facilitadors i optimitzadors:
  • Planificant les accions que s’han d’executar,
  • Activant coneixements previs en llengua anglesa, identificant i definint problemes que es plantegin.
  • Comparant alternatives d’actuació, cercant informació en anglès.
  • Contrastant dades i seleccionat informació
S’utilitzaran diferents tipus de recursos: Cercar informació a Internet sobre temes de les diferents àrees; editor de text MSWord; gravació d’audio; editors de presentacions; editors de vídeo; activitats del Clic com reforç de les àrees curriculars; familiaritzar-se amb el portal educatiu Edu 365.
La llengua d’ús serà l’anglès.

Per a més informació Escola Poeta Foix

M'ha semblat molt interessant aquest Pla educatiu, ja que treballa amb l'anglès i les TIC des d'educació infantil. Penso que és una molt bona manera d'avançar i millorar pel que fa referència a l'educació actual.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada